Dräger registreringsskjema

* Obligatoriske felt
*Type installasjon:  
*Alkolås, modell:     
*Registreringsnummer:
*Bil eller kjøretøy:
 Chassinummer:
*Serienummer håndenhet:
 (4 bokstäver + 4 siffror)
*Serienummer kontrollenhet:
 (4 bokstäver + 4 siffror)
*Forhandler, navn:
*Installatør, navn og tel:
*Kjøretøyets eier:
*Tilkoblingspunkt 50 startsperre, brun og grå kabel:
*Tilkoblingspunkt +30 permanent pluss strøm, rød kabel:
 Tilkoblingspunkt +54, tennspenning, blå kabel:
 Tilkoblingspunkt -31 jord, svart kabel:
 Tilkoblingspunkt forvarming, hvit kabel:
 Tilkoblingspunkt ny blåseprøve:
 Plassering av sikring for +30 strømmen:
 Spesifikke innstillinger programmert:
 Annen informasjon (som nødstopp):