Dräger registreringsformulär

* Obligatoriska fält
*Typ av installation:  
*Alkolås, modell:     
*Registreringsnummer:
*Bil eller fordonstyp:
 Chassinummer:
*Serienummer handenhet:
 (4 bokstäver + 4 siffror)
*Serienummer kontrollenhet:
 (4 bokstäver + 4 siffror)
*Återförsäljare, namn:
*Installatör, namn & tfn:
*Ägare av alkolås:
*Anslutningspunkt 50 startspärr, brun och grå kabel:
*Anslutningspunkt +30 strömmatning, röd kabel:
 Anslutningspunkt +54 tändningsspänning, blå kabel:
 Anslutningspunkt -31 jord, svart kabel:
 Anslutningspunkt förvärmning, vit kabel:
 Anslutningspunkt "Nytt utandningsprov":
 Placering av säkring för +30 strömmatning:
 Särskilda inställningar programmerade:
 Annan information (typ nödbrytare):